Til personer med type 1-diabetes

INNODIA samler diabeteseksperter fra hele Europa og er i gang med et studie af type 1-diabetes for at finde nye faktorer, der kan bruges til at forudsige risikoen for at udvikle sygdommen samt nye behandlinger og måder til opretholdelse af insulinproduktionen. Det er vigtigt at få et mere fuldstændigt billede af forskellige "biomarkører", dvs. faktorer i blodet, urinen eller afføringen, der kan forudsige udviklingen af type 1-diabetes, for at kunne stille en bedre og tidligere diagnose hos personer med risiko for at udvikle sygdommen samt for en bedre opfølgning og med tiden at kunne helbrede patienterne.

Disse biomarkører kan identificeres ved at analysere blod-, urin- og afføringsprøver.

I projektets første fase rekrutterede INNODIA børn og voksne over hele Europa i alderen mellem 1 og 45 år, som var blevet diagnosticeret med type 1-diabetes inden for de foregående 6 uger, kaldet en observationsundersøgelse.

Rekrutteringsmålet er nu nået.

Tak til alle mennesker med type 1-diabetes, som allerede har haft deres sidste INNODIA-besøg og til dem, der stadig deltager i dette projekt. Dit bidrag er afgørende for forskningen i type 1 diabetes.

I næste fase vil de indsamlede prøver og data blive undersøgt nærmere.

Kliniske forsøg

Personer med en ny type 1-diabetes-diagnose (maksimalt 6 uger efter diagnosen) kan nu deltage i forskning, der har til formål at indsamle viden, der hjælper med at standse yderligere sygdomsudvikling. Formålet med disse undersøgelser er at standse det yderligere fald i beta-cellefunktionalitet hos personer med en ny T1D-diagnose, og påvirke immunsystemet eller betacellerne ved hjælp af forskellige behandlingsmodaliteter.

Læs mere

Forskningsrelaterede publikationer

Alfa-celler i pancreas bidrager sammen med beta-celler til CXCL10-ekspression ved type 1- diabetes.

Gene expression signatures of target issues in type 1 diabetes.

En humaniseret musestamme, der spontant udvikler immunmedieret diabetes.

Targeting protein changes to cure autoimmune diseases: how far are we from clinical translation?

MDA5 er involveret i type 1-diabetes patogenese – hvad betyder det?

Hvordan vil vi standse type 1-diabetes?
The late Prof. David Dunger - University of Cambridge
INNODIA fra en patients perspektiv
Olivier Arnaud - JDRF