For personer med Øget risiko

Find ud af, hvordan personer med en øget risiko for at udvikle type 1-diabetes kan drage fordel af INNODIA-forskning

I øjeblikket er pårørendes risiko for at udvikle sygdommen baseret på opdagelse af autoantistoffer mod β-celleproteiner, der kan påvises i blodet. Disse antistoffer er en type protein, der dannes af celler i immunsystemet, og som kan angribe sunde celler i kroppen, fordi de ser dem som "fremmede" celler.

Risikoen for at udvikle type 1-diabetes stiger med det målte antal autoantistoffer. Helt centralt er, at disse autoantistoffer kan være til stede i mange år, før man udvikler T1D. De optræder ofte i de første par år af livet, selv hos mennesker, der ikke udvikler T1D, før de er voksne. Derfor er mere grundforskning nødvendig for at finde flere og bedre biomarkører til at forudsige T1D.

Første grads slægtninge til personer med type 1-diabetes

INNODIA analyserer blod-, urin- og afføringsprøver fra første grads slægtninge (brødre, søstre, forældre eller børn) til mennesker med T1D, da vi ved, at slægtninge deler gener med det pågældende familiemedlem, og derfor kan have større risiko for at udvikle sygdommen.

Personer med en øget risiko i den brede befolkning

Projektet byder nu også ALLE autoantistofpositive mennesker med øget risiko for at udvikle type 1-diabetes velkommen, hvis det er opdaget gennem screeningsprogrammer uden for INNODIA. Selv folk uden et familiemedlem med T1D.

Forskningsrelaterede publikationer

Alfa-celler i pancreas bidrager sammen med beta-celler til CXCL10-ekspression ved type 1- diabetes.

Gene expression signatures of target issues in type 1 diabetes.

En humaniseret musestamme, der spontant udvikler immunmedieret diabetes.

Targeting protein changes to cure autoimmune diseases: how far are we from clinical translation?

MDA5 er involveret i type 1-diabetes patogenese – hvad betyder det?